ទំនាក់ទំនងសាខា

រាជធានីភ្នំពេញ

 • អាស័យដ្ឋាន: អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៥៥ ៥៥៦

ខេត្តតាកែវ

 • អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវជាតិលេខ ២ ភូមិសីហា​ ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ។
 • ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ៣២ ៩០០ ៣៣៣

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិអង្គសេរី សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
 • ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ២៥ ៩៧០ ០០០

ខេត្តកំពង់ចាម

 • អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម។
 • ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ៤២ ៩០០ ៣៣៣

Get in touch

ព័ត៌មានលំអិត

 • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
  សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
 • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦