ទស្សនៈ​​​​វិស័យ​​ បេសកកម្ម​ និងតំលៃស្នូល​

ទស្សនៈវិស័យ

ជាគ្រឹះស្ថាន ដែលមានទំនុកចិត្ត និងឈានមុខគេនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមទីប្រជុំជន និងជនបទ ប្រកបដោយ តម្លាភាព និងក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ។

តម្លៃស្នូល

 • មានភាពស្មោះត្រង់
 • ការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • តម្លាភាព
 • វិជ្ជាជីវៈ
 • យុត្តិធម៍
 • ការទទួលខុសត្រូវ
 • ទំនួលខុសត្រូវ
 • ញញឹម

ព័ត៌មានលំអិត

 • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
  សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
 • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦