ឡូហ្គោ

សូមចុចលើពាក្យថា “ទាញយក” នៅខាងក្រោមដើម្បីថតចម្លងរូបសញ្ញារបស់ប្រសិទ្ធភាពហ្វាយនែន ដែលមានគុណភាពច្បាស់ល្អចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក តាមប្រភេទរបស់ក្រាហ្វិកដែលលោកអ្នកចង់បាន ។

ប្រភេទ ទំហំ ទាញយក
JPEG ១៤៤ KB ទាញយក
GIF ៨៤ KB ទាញយក
PNG ៨១ KB ទាញយក
AI (Vector) ១ MB ទាញយក

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦