កម្ចីក្រុមធានា

កម្ចីអាជីវកម្ម

ការបង្កើតឬការពង្រីក​អាជីវ​កម្ម​ទាំង​​ខ្នាត​​តូច​បំផុត ទាំង​ខ្នាត​​តូច​​និង​​មធ្យម គ្រប់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ សេវាករ តែងតែ​ត្រូវ​ការ​ដើមទុន ក្នុង​​ការ​​ដំណើរ​​ការ​​អាជីវ​​កម្ម​​ការ​​វិនិយោគ​​ទាំង​​នោះ។ កម្ចី​​អាជីវ​កម្ម​​របស់​​ប្រសិទ្ធ​ភាព​​ហា្វយនែន បង្កើត​​ឡើង​​ក្នុង​​គោល​​បំណង​​ផ្តល់​​ប្រភព​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ជា​​លក្ខណៈ ឯកត្ត​ជន​​យ៉ាង​​សម្បូរ​​បែប ជូន​​អតិថិ​ជន​​ក្នុង​​គោល​​បំណង បង្កើត​មុខ​របរថ្មី ឬពង្រីក​​មុខ​​របរ​​ដែល​​មាន​​ស្រាប់​​តាម​រយៈ តាម​​ទិញ​​ស្តុក​ទំនិញ វត្ថុធាតុដើម ទិញតូប ឬហាងទំនិញ។ល។

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦