ការិយាល័យកណ្តាល

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦

Feedback form

ការិយាល័យទទួលពាក្យបណ្តឹងអតិថិជន

  • (បម្រើជូន ២៤ម៉ោង រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ)
  • +៨៥៥ ៨៥ ៥៩០ ៣៤៤/៨៦ ៥៦៧ ៨៤១