អាជីព

open positions

តួនាទីការងារ ទីតាំង ផ្នែក កាលបរិច្ឆេទ
ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ (០១នាក់) ការិយាល័យកណ្តាល July 23, 2021

ពត័មាន ក្នុងទំព័រនេះ នឹងដាក់បង្ហាញជូននៅពេលក្រោយ។

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦