សន្និសីទស្តីអំពី​ ប្រសិទ្ធភាពហ្វាយនែន ទទួលបាន អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦